Danmark skal virksomheder (2023)

Uddannelsen til pædagogisk assistent giver ligesom pædagoguddannelsen mulighed for at arbejde med børn, unge og voksne, men som pædagogmedhjælper. Til forskel fra pædagoguddannelsen behøver du ikke en forudgående gymnasial eksamen. Adgangskravet er en afsluttet 9./10.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studentum.dk

Hvilke opgaver har en pædagogisk assistent?

De typiske arbejdsopgaver for en pædagogisk assistent er:

 • Planlægge og sætte gang i aktiviteter i hverdagen fx en tur på legeplads eller et fælles måltid.
 • Bruge digitale medier i aktiviteter i hverdagen.
 • Skabe og understøtte relationer mellem mennesker.
 • Samarbejde med andre faggrupper som fx pædagoger.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvad er grundlønnen for pædagogisk assistent?

Månedslønnen for en fuldtidsbeskæftiget pædagogisk assistent, der ikke arbejder i Københavns Kommunes kommunale institutioner stiger fra 23.804,83 kroner til 25.300,26 kroner eksklusive pension og feriegodtgørelse.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fagbladetfoa.dk

Er der mangel på pædagogisk assistent?

Det betyder, at vi frem mod 2030 får brug for 14.000 flere ansatte i landets dagtilbud. Vi har også behov for flere dygtige ansatte i vores specialtilbud til unge og voksne med handicap eller psykiske lidelser. Der er altså ingen tvivl om, at vi mangler uddannet pædagogisk personale.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Er det nemt at få job som pædagogisk assistent?

Så svært er det at få job. Nyuddannede pædagogiske assistenter er den gruppe af faglærte, som går uden job i længst tid, viser nye tal. Står du med et spritnyt eksamensbevis, der giver dig ret til at kalde dig pædagogisk assistent, så kan det være, at du skal kigge længe efter drømmejobbet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Trouvé 16 relaterede spørgsmål fundet

Hvor lang tid tager det at uddanne sig til pædagogisk assistent?

Pædagogisk assistent: 3 år 1½ mdr.

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem perioder på din læreplads og perioder på skolen. Uddannelsen til Pædagogisk assistent varer maks. 3 år og 1 ½ mdr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

(Video) Hvilken type virksomhed skal du vælge?

Er pædagogisk assistent en uddannelse?

Pædagogisk assistentuddannelse er en fuldtidsuddannelse, som tager 2 år og 1½ måned. Der er 47 ugers undervisning og 52 ugers oplæring fordelt på tre oplæringsperioder. Det er en erhvervsuddannelse, som består af grundforløb 1, grundforløb 2 og hovedforløb. Københavns Professionshøjskole udbyder kun hovedforløbet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kp.dk

Hvad tjener en pædagog på 37 timer?

januar 2023 følgende mindstelønninger for socialpædagoger: Begyndelsesløn: 27.842 – 29.046 kr. Efter 6 års beskæftigelse: 29.233 – 30.273 kr. Efter 10 års beskæftigelse: 31.337 - 32.105 kr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sl.dk

Hvad tjener en ufaglært pædagog?

24.239 kr. Grafen viser, hvordan lønniveauet fordeler sig for din søgning. Du kan fx se, hvad flest tjener, og om der er stor forskel på højeste og laveste løn. Lønniveauet er beregnet ud fra lønoplysninger fra CV'er i vores database.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jobindex.dk

Hvilke kompetencer har en pædagogisk assistent?

bidrage med faglige input i det faglige pædagogiske fællesskab og profession. idræt og bevægelse. sundhed og trivsel.
...

 • uddannelsen er suppleret med erfaring i arbejdet.
 • har opnået vigtig erfaring i samarbejdet med forældrene.
 • tager ansvar over en bred kam.
 • bidrager til vidensdeling.
 • kender sine styrker i arbejdet.
(Video) Her er én ting, danske virksomheder kan lære af kinesiske virksomheder

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvorfor vil du gerne være pædagogisk assistent?

styrker dine kompetencer, så du anskuer det pædagogiske arbejde ud fra nye vinkler. kobler praktiske erfaring med teori og den nyeste pædagogiske forskning. giver dig en faglig refleksion og evne til at analysere din egen rolle og handlinger i det pædagogiske samvær med børn, unge og voksne.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvad er højeste løntrin for pædagog?

Garantilønnen sikrer, at du som pædagog minimum får en løn, som svarer til løntrin 30 + grundlønstillæg efter 6 års beskæftigelse samt løntrin 35 + grundlønstillæg efter 10 års beskæftigelse. Garantilønnen til ikke-pædagoguddannede bliver givet efter 3 år og er på løntrin 19. Garantiløn udbetales som kvalifikationsløn.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bupl.dk

Hvad er forskellen på PGU og Pau?

Står for pædagogisk assistentuddannelse, den nye uddannelse som afløser den gamle pædagogisk grunduddannelse (pgu). Og hvad er så forskellen på de to uddannelser? Den teoretiske del af Pau varer 54 uger og den praktiske 52 uger. Det vil sige at den nye uddannelse har en dobbelt så lang praktiktid.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lfs.dk

Hvad er grundforløb 2 pædagogisk assistent?

Grundforløb 2 - 20 uger

Dette er starten på din uddannelse til pædagogisk assistent. Du er på skolen og lærer om arbejdet med børn, unge og ældre med særlige behov. Du får styrket dine personlige og faglige kompetencer, så du er klar til at søge om optagelse på hovedforløbet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sosuh.dk

(Video) 4 ting du skal vide før du starter virksomhed!

Hvornår starter pædagogisk assistent?

Her starter du, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de seneste 2 år. Hvis det er mere end 24 måneder siden du afsluttede folkeskolen, skal du starte din uddannelse til Pædagogisk assistent med Grundforløb 2.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sosuesbjerg.dk

Hvem tjener mest pædagog eller sygeplejerske?

En folkeskolelærer tjener i gennemsnit 45.700 kr. om måneden før skat, en pædagog tjener 37.400 kr., mens sygeplejersker tjener 41.200 kr. Det fremgår af figuren herunder, som viser lønnen for de 10 største faggrupper (blandt ansatte i kommuner og regioner).

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cepos.dk

Hvad får man i løn som kassedame?

Minimums- og maksimumsbåndbredde for kollegaers løn i Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening - fra 13.060 kr. til 31.346 kr. per måned - 2023. En Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening tjener typisk mellem 13.060 kr.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lontjek.dk

Er pædagogisk assistent en kort videregående uddannelse?

Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), er en erhvervsuddannelse, som består af både skoleperioder og praktikperioder. Uddannelsens varighed er 3 år og 1½ måned, men man kan få merit for både uddannelses- og erhvervserfaring og dermed få afkortet uddannelsen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Kan man få voksenelevløn på pædagoguddannelsen?

For at få voksenelevløn skal du have mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år. Det kan være som pædagogmedhjælper, omsorgsmed- hjælper, dagplejer, klubmedarbejder el.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

(Video) Sådan starter du egen virksomhed!

Hvor lang tid tager det at læse til pædagog?

Indhold og opbygning. Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år og består af 7 semestre. Det er et fuldtidsstudium, der består af flere studieformer såsom undervisningstimer, praktik, observationsarbejde og projekter. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kp.dk

Kan man læse til pædagogisk assistent online?

Dine fordele ved at læse et pædagogik eller undervisning fjernstudie. Med fjernundervisning får du mulighed for at tage din drømmeuddannelse i et virtuelt studiemiljø, hvor mail, Skype og chat er din primære forbindelse til medstuderende og undervisere.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studentum.dk

Hvordan søger man ind på pædagogisk assistent?

Sådan søger du ind

 1. Du skal søge og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med en kommune, region eller en private/selvejende institution.
 2. Du skal herefter søge ind på hovedforløbet via vores ansøgningsblanket og vedlægge dokumentation for dit beståede grundforløb og din uddannelsesaftale.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ucn.dk

Hvad kan man læse efter pædagogisk assistent?

Uddannelsen til pædagogisk assistent er adgangsgivende til:

 • pædagoguddannelsen.
 • socialrådgiveruddannelsen.
 • ergoterapeutuddannelsen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ucsyd.dk

(Video) Tilskud til grøn omstilling af virksomheder i Danmark

FAQs

Hvilken virksomhed omsætter for mest i Danmark? ›

Danmarks største virksomhed: Maersk
 • Omsætning: 559,33 mia. kr.
 • Regnskabsår: 2022.
 • Omsætning (Forrige regnskab): 403 mia. kr.
 • Ansatte: Over 110.000.
 • Hovedkontor: København.

Hvad er den største branche i Danmark? ›

 • Landbrug, skovbrug og fiskeri. 33 988. 35 199.
 • Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed. 297 018. 294 571.
 • Bygge og anlæg. 143 348. 149 239.
 • Handel og transport mv. 493 999. ...
 • Information og kommunikation. 98 144. ...
 • Finansiering og forsikring. 77 968. ...
 • Ejendomshandel og udlejning. 32 303. ...
 • Erhvervsservice. 230 422.

Hvilke virksomheder skal offentliggøre deres regnskaber? ›

Hvem skal indberette årsrapporter?
 • Aktieselskaber, partnerselskaber og anpartsselskaber.
 • Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenterne henholdsvis komplementarerne er. ...
 • Erhvervsdrivende fonde.
 • Virksomheder med begrænset ansvar.
 • Europæiske andelsselskaber – SCE-selskaber.
 • Medarbejderinvesteringsselskaber.

Hvor mange aktieselskaber er der i Danmark? ›

Staten ejer helt eller delvist pr. 27. januar 2021 30 selskaber – 17 aktieselskaber, 10 selvstændige offentlige virksomheder mv., samt 3 interessentskaber.

Hvad er verdens mest værdifulde firma? ›

1: Apple, amerikansk teknologikoncern med en børsværdi på 416 mia. dollar. Apple er rykket i top fra en 41. plads for fem år siden, hvor selskabets værdi lød på 126 mia.

Hvilke firmaer ejer den danske stat? ›

Statsejede virksomheder i Danmark
SelskabRessortministeriumStatens ejerandel i pct2015
Københavns Lufthavne A/SFinansministeriet39,2
NORDUnet A/SUddannelses- og Forskningsministeriet24,2
PostNord ABTransportministeriet40
SAS ABFinansministeriet21,8
30 more rows

Hvor mange enkeltmandsvirksomheder kan man have? ›

Én person kan stifte og eje mange kapitalselskaber og kan være fuldt ansvarlig deltager i mange interessentskaber, men kan kun eje én enkeltmandsvirksomhed. Hvis den selvstændige ønsker at drive flere enkeltmandsvirksomheder, skal det altså gøres som forskellige aktiviteter under samme juridiske enhed og CVR-nummer.

Er Novo Nordisk den største virksomhed i Danmark? ›

Regnet på markedsværdi er Novo Nordisk Danmarks største virksomhed. Novo Nordisk er noteret på Københavns Fondsbørs og er listet i OMXC20-indekset over de mest omsatte aktier med størst værdi.

Hvor virksomheder er der i Danmark? ›

I 2021 var der 328.500 reelt aktive virksomheder i Danmark.

Hvornår er man fritaget for at give regnskabsoplysninger? ›

Din virksomhed er fritaget for at give oplysninger fra regnskabet, hvis du i indeværende regnskabsår har haft en omsætning på under 300.000. I vores service tager vi selvfølgelig højde for det. Du skal derfor bare udfylde de felter, som vi har markeret med blå i selvangivelsen.

Hvornår skal virksomheder offentliggøre regnskab? ›

Fristen for indsendelse af årsrapporten er 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Samme frist gælder for filialer samt ved anvendelsen af undtagelseserklæringer. Dog skal børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber, indsende årsrapporten senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Hvad skal en virksomhed indberette? ›

Du skal løbende bogføre virksomhedens bilag, fx fakturaer, regninger, lønsedler, kontoudtog m.v. De bilag, du bogfører, dokumenterer rigtigheden og fuldstændigheden af regnskabet for dig selv og over for myndigheder og din eventuelle revisor.

Hvad er de fleste danske virksomheder? ›

De mest anvendte virksomhedstyper

De mest almindelige og mest brugte i Danmark er: Enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, anpartsselskab, aktieselskab og iværksætterselskab (som dog ikke længere er muligt at oprette).

Hvilke danske virksomheder er børsnoteret? ›

Eksempler på børsnoterede virksomheder
 • A. P. Møller Mærsk.
 • Bang & Olufsen.
 • Carlsberg.
 • Danske Bank.
 • Enalyzer.
 • Flügger.
 • Gyldendal.
 • Harboes Bryggeri.
Jun 23, 2021

Hvilke er de mest kendte virksomheder i Danmark? ›

Top 20 danske virksomheder - De 20 største virksomheder i Danmark
 • A.P. Møller - Mærsk - 323 mia. DKK.
 • Danske Bank - 115 mia. DKK (omsætning)
 • ISS - 78 mia. DKK (omsætning)
 • United Shipping & Trading Company - 68 mia. ...
 • Novo Nordisk - 66 mia. DKK (omsætning)
 • Wrist Group - 65 mia. ...
 • Carlsberg - 64 mia. ...
 • DONG Energy - 58 mia.

Hvad koster det at lave et a s? ›

For at starte dit A/S skal du have startkapital på 400.000 kr. – altså 400.000 kr. du kan indskyde i virksomheden ved oprettelsen. Startkapitalen kan enten være kontant eller med et såkaldt ”apportindskud”.

Hvad koster det at blive a s? ›

Ved aktieselskaberne er der typisk en eller flere ejere. Hvis du ønsker at stifte et aktieselskab skal der indskydes en startkapital på 400.000 kroner og det koster ligeledes 670 kr. at registere et A/S.

Hvad koster en as? ›

Hvad koster det at starte et aktieselskab? Det koster minimum 400.000 kroner at starte et aktieselskab. Hertil skal man lægge pris for revisor eller advokat, hvis man skal bruge dennes hjælp, penge til banken hvis de kræver gebyr for en erhvervskonto og yderligere gebyrer til diverse inventar.

Er de første 50.000 momsfri? ›

Omsætningsgrænse på 50.000 kr.

Det betyder, at du skal momsregistreres, lige så snart du regner med at sælge for mere end 50.000 kr. ekskl. moms inden for et år. Du skal være opmærksom på, at det er din omsætning, der afgør, hvornår du skal momsregistreres – ikke din fortjeneste.

Hvor meget må man tjene uden at have CVR nr? ›

Har du en virksomhed, der omsætter for under 50.000 kr. på en 12-måneders periode, behøver du ikke at anskaffe dig et CVR-nummer. Det virker dog altid mest professionelt over for ens kunder, hvis man har et CVR-nummer. Når man har en virksomhed, der omsætter for under 50.000 kr.

Kan man få et CVR-nummer uden at være momsregistreret? ›

Når du opretter en personligt ejet mindre virksomhed (PMV), får du et CVR-nummer og kan drive erhverv uden løbende indberetninger af moms og andre afgifter til det offentlige. Det er således frivilligt at oprette en PMV.

Hvad tjener Novo Nordisk mest på? ›

Salget af diabetesmidler hjælper som vanligt Novo Nordisk til rekordregnskab. Medicinalselskabet omsatte for i alt 177 milliarder kroner i 2022, hvilket er 26 procent mere end året forinden. Det viser årsregnskabet onsdag morgen. Det har medvirket til et overskud efter skat på 55,5 milliarder kroner, viser regnskabet.

Hvor meget tjener man i Novo Nordisk? ›

Gennemsnit75%-fraktil (øvre kvartil)
Løndata pr. 1/9-202065.100 kr.75.000 kr.
Fremskrivning til 18/5-202371.900 kr.82.700 kr.

Hvor meget tjener Novo Nordisk? ›

Novo Nordisk imponerer med et regnskab for 2022, der både viser rekordomsætning og rekordoverskud. Salget nåede lige knap 177 milliarder kroner. Overskuddet endte på 55 milliarder kroner - eller mere end 1 milliard kroner i overskud hver uge hele året - efter skat.

Hvilke danske virksomheder har flest ansatte? ›

De største arbejdsgivere i alt i Danmark
 • Per Aarsleff A/S. Danmark. 1 000.
 • Sweco Danmark A/S. Danmark. 1 000.
 • CRH Concrete A/S. Danmark. 1 000.
 • Ncc Danmark A/S. Danmark. 1 000.
 • Linak A/S. Danmark. 1 000.
 • Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Danmark. 1 000.
 • Elgiganten A/S. Danmark. 1 000.
 • DSB. Danmark. 1 000.

Er det nemt at starte virksomhed i Danmark? ›

Danmark ligger højt på Verdensbankens liste over, hvor i verden det er nemmest at starte virksomhed. Det er nemlig let at opstarte og registrere egen virksomhed i Danmark. Det kan faktisk gøres så hurtigt, at du kan være klar til at gøre forretning inden for få timer.

Er Danmark en virksomhed? ›

For når virksomheder sikres de bedste rammevilkår, kan de udvikle sig til gavn for samfundets bedste. På den måde bliver Danmark verdens bedste virksomhed. Og det er derfor, at vi siger, at Danmark er en virksomhed, der følger den samme logik, som andre virksomheder.

Hvor meget skal jeg betale i skat enkeltmandsvirksomhed? ›

De penge, du trækker ud af virksomheden til eget forbrug, skal du betale skat af efter de almindelige personskatteregler. De penge, du opsparer i virksomheden, skal du imidlertid kun betale 22% i skat af. Når du hæver af opsparingen, skal du betale almindelig indkomstskat fratrukket de 22%, du allerede har betalt.

Kan Dinero lave årsregnskab? ›

Hvis du ikke har mod på at gøre det selv, hjælper vi gerne med årsregnskab og årsrapport til dit ApS eller IVS. Du skal have styr på dine transaktioner samt registrering og bogføring af disse, når du skal lave en årsrapport – flere rapporter kan du trække direkte i Dinero.

Er nettoomsætningen under 500.000 kr? ›

Andre skattepligtige juridiske personer, som for indkomståret har en nettoomsætning på u/500.000 kr., idet beløbsgrænsen ved sambeskatning anvendes på de sambeskattede selskabers samlede nettoomsætning. Dog er den skattepligtige ikke fritaget for at give oplysninger i oplysningsskemaet om revisorbistand og -erklæring.

Kan man se en virksomheds regnskab? ›

Det er muligt at finde virksomheders regnskab på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor du skal logge ind med dit NemId. Erhvervsstyrelsen er dog ikke det eneste sted, hvor du kan finde frem til regnskaberne, men det er den hjemmeside, der er mest udbredt.

Er regnskab med eller uden moms? ›

Regnskabet skal vise, hvor meget du skal indberette og betale i moms. Det skal som minimum indeholde en konto for: Købsmoms, som er den moms, du bliver opkrævet, når du har købt en vare eller ydelse af andre. Salgsmoms, som er den moms, du opkræver af dine kunder, når de har købt en vare eller ydelse af dig.

Hvilke virksomheder er omfattet af årsregnskabsloven? ›

Hvem er omfattet af årsregnskabsloven? Alle danske erhvervsdrivende virksomheder er underlagt loven om årsregnskab. Både store og små virksomheder skal altså leve op til kravene for udførelsen af deres årsregnskab.

Hvad skal man betale i skat som selvstændig? ›

Det danske skattesystem er progressivt. Det betyder, at jo flere penge du tjener, jo mere skal du betale i skat. Selvstændige erhvervsdrivende og topledere betaler normalt ca. 39-43% (for dem med høje lønninger) i skat, og almindelige lønmodtagere mellem 32-38% (for dem med lave og normale lønninger) i skat.

Hvor meget må en virksomhed tjene uden at betale skat? ›

Du skal omsætte for 50.000 kroner. Det betyder ikke, at du skal tjene, altså have et overskud på 50.000 kroner. Der skal blot løbe 50.000 kroner igennem biksen uanset om dette resulterer i et overskud eller ej. Det nemmeste vil være at stifte en enkeltmandsvirksomhed, der både er gratis i stiftelse og i drift.

Hvor meget betaler virksomheder i skat? ›

Fuldt skattepligtige

Indkomstskatten for selskaber og foreninger mv., der er hjemmehørende her i landet efter SEL § 1, bortset fra andelsforeninger, er 22 pct. (2023-niveau) af den skattepligtige indkomst. Se SEL § 17, stk. 1.

Hvilken ejerform bør man vælge? ›

En personligt ejet virksomhed (eller enkeltmandsvirksomhed) er den enkleste virksomhedsform og den, de fleste iværksættere vælger. Den er gratis at oprette, og du skal ikke stille med startkapital for at komme i gang. Til gengæld er det dig personligt, der hæfter for virksomhedens gæld.

Hvilken type virksomhed skal jeg starte? ›

Der er mange forskellige måder at drive sin virksomhed på, og det er vigtigt at sætte sig ind i, hvilken virksomhedsform, der vil passe bedst. Man skal bl. a. overveje, om man vil drive virksomheden alene, hvor stor en risiko man vil tage og ikke mindst, hvor stor en kapital man har til rådighed.

Hvilken ejerform skal jeg vælge? ›

Hvilken virksomhedsform skal jeg vælge? Dit valg af virksomhedsform har indflydelse på en lang række juridiske problemstillinger. Du bør fx være opmærksom på startkapital, skatteforhold, og hvordan din virksomhed hæfter for forpligtelser.

Hvad er det rigeste firma i Danmark? ›

Danmarks rigeste: Fayard ny i top 100, Mærsk-arvinger retur i top ti
Danmarks 10 rigesteSelskab
1Familien Kirk KristiansenLego
2Familien Holch PovlsenBestseller
3Familien Louis-HansenColoplast
4Boet efter Lars LarsenJysk
6 more rows
Nov 17, 2021

Hvilke aktier vil stige i 2023? ›

Møller – Mærsk B, Bavarian Nordic, Carlsberg B, Chr. Hansen Holding, Coloplast B, Danske Bank, Demant, DSV Panalpina, FLSmidth & Co., Genmab, GN Store Nord, ISS, Jyske Bank, Netcompany, Nordea Bank, Novo Nordisk B, Novozymes B, Pandora, RockWool B, Royal Unibrew, Tryg, Vestas Wind Systems, Ørsted.

Hvem ejer den danske børs? ›

I dag er bygningen ejet af Dansk Erhverv, og fungerer derfor som kontorbygning og hovedkvarter for en af landets største erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer.

Hvad er det største erhverv i Danmark? ›

Ser man på antallet af virksomheder fordelt på branche, er det branchen handel og transport mv., der er den største.

Hvem er den største arbejdsgiver i Danmark? ›

De 10 største arbejdsgivere i Øresundsregionen og Stockholm
0København (Region Hovedstaden)
1ISS A/S533 544
2A.P. Møller – Mærsk A/S88 909
3Novo Nordisk Fonden43 066
4Carlsberg A/S40 435
7 more rows
Feb 2, 2015

Hvilken virksomhed har den største omsætning? ›

Møller – Mærsk i 2021 styrkede sin position som Danmarks største og mest profitable virksomhed. Foto News Øresund. De største danske virksomheder har klaret sig godt gennem pandemien, og i 2021 steg omsætningen i landets 1000 største virksomheder med 30 pct.

Hvilken virksomhed i Danmark har flest ansatte? ›

Listen giver et indblik i, hvilke danske it- og televirksomheder, der bruger flest penge på løn og har flest ansatte. Som det fremgår af listen, er det TDC, der har flest ansatte og også har den største omkostning til løn.

Hvor meget omsætter virksomhed for? ›

Når en virksomhed sælger varer eller ydelser mod betaling, udgør det samlede salgsbeløb omsætningen. Men indtægter fra eksempelvis investeringer er også en del af dette beløb. Omsætningen fortæller altså noget om alle din virksomheds indtægter.

Hvilken amerikansk firma ejer verdens største fabrik? ›

DuPont
Eksterne henvisninger
Virksomhedens hjemmeside
OpenCorporatesus_de/48306
Information med symbolet hentes fra Wikidata. [ redigér på Wikidata ]
15 more rows

Hvem ejer verdens største fabrik? ›

Foxconn
Resultat151 mia. (2016)
Organisation
Antal ansatte618.460 (2017)
EjereTerry Gou The Vanguard Group
14 more rows

Hvilket am firma ejer verdens største fabrik? ›

Verdens 100 største virksomheder
PlaceringNavnLand
1AppleUSA
2Saudi AramcoSaudi Arabien
3MicrosoftUSA
4AlphabetUSA
96 more rows
Nov 9, 2022

Hvilke B2B virksomheder er der? ›

Herunder er et par eksempler på B2B virksomheder og deres funktion:
 • Grossister (f. eks. handel mellem leverandører og detail)
 • Leverandører (f. eks. levering af råvarer til producent)
 • Servicevirksomheder (f. eks. rådgivning, konsulenter mv.)
 • SaaS (software til firmaer)
Jan 7, 2021

Hvor mange virksomheder kan man have? ›

Én person kan stifte og eje mange kapitalselskaber og kan være fuldt ansvarlig deltager i mange interessentskaber, men kan kun eje én enkeltmandsvirksomhed. Hvis den selvstændige ønsker at drive flere enkeltmandsvirksomheder, skal det altså gøres som forskellige aktiviteter under samme juridiske enhed og CVR-nummer.

Hvad er Danmarks største arbejdsplads? ›

Københavns Kommune er Danmarks største arbejdsplads, flettet sammen af mange mindre arbejdspladser rundt omkring i hele byen. Præcis ligesom København er en pulserende storby, som er bygget på mange forskellige fællesskaber.

Hvilke fem lande har de danske datterselskaber flest ansatte i? ›

Over halvdelen af de ansatte findes i blot ti lande

Storbritannien, Indien og Kina er de tre lande, som danske datterselskaber i udlandet i 2013 havde flest ansatte i. Herefter følger Tyskland, Sverige, Indonesien, USA, Thailand, Frankrig og Polen. Tilsammen var 53 pct.

Hvor meget omsætter Rema 1000 for? ›

Detailomsætningen, som dækker salget i Rema 1000-butikkerne, lander i 2022 på 20,8 mia. kr. Det er 10,4 pct. mere end i 2021, hvor detailomsætningen lå på 18,8 mia.

Hvor meget må man tjene før man skal starte virksomhed? ›

Omsætningsgrænse på 50.000 kr.

Hvornår skal jeg momsregistreres, spørger mange nye iværksættere. I Danmark har vi en omsætningsgrænse (hvor meget du sælger for) på 50.000 kr., der afgør, hvorvidt du behøver at blive momsregistreret eller ej. Altså ikke hvor meget du har tjent, men hvor meget du har omsat (solgt) for.

Hvor meget skal en virksomhed betale i skat? ›

Med virksomhedsordningen skal du betale en selskabsskat på 22% af det skattemæssige resultat, der spares op i din virksomhed. Når der hæves af denne opsparing, betaler du skat som af personlig indkomst og får fratrukket den skat, som du i forvejen har betalt.

Videos

1. Sådan blev Jonas millionær som 22-årig med ADHD
(TV2 Nord)
2. Min første virksomhed! // Jeg har oprettet en enkeltmandsvirksomhed og hør hvorfor... (iværksætter)
(Daniels Pengetips)
3. Sådan starter du din egen virksomhed som begynder i 2022!
(Lucas Krøll)
4. Danske virksomheder kan få succes på det deleøkonomiske marked if. Martin Thorborg
(World Trade Center Ballerup)
5. Hvornår skal man betale SKAT og MOMS af sit side hustle?
(Jacob Obling Nygaard)
6. Hvordan betaler man skat i en enkeltmandsvirksomhed? (B-skat)
(Dania Regnskab - Lær om skat, moms & regnskab)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 30/05/2023

Views: 5677

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.